quinta-feira, maio 18, 2006

Physeter macrocephalus ICachalote juvenil a sul do Pico. Agosto 2005